9. Metalworking Fluids – rezné a chladiace kvapaliny
o SWEPCO 727 Heavy Duty Cutting Oil – Rezný olej pre náročné obrábanie
o SWEPCO 910 Soluble Oil – Rozpustný rezný olej
o SWEPCO 920 Semi-Synthetic Coolant – Polosyntetický rezný a chladiaci olej
o SWEPCO 930 Synthetic Coolant – Syntetický rezný a chladiaci olej