Prevodové oleje

Vyvinuté pre mazanie prevodov s účelom znížiť trenie, opotrebenie, energetickú náročnosť o 12 - 20 % a ochrániť prevody pred kontaktom kov na kov, oxidáciou, hrdzou, tvorbou usadenín a zamedziť únikom oleja a degradácie tesnení,o-krúžkov.

Bez ohľadu na prírodné zákony za pomocí aditív odseparuje vodu a obalí kovové časti, čím zabráni korózii...

Zabraňujú suchému treniu - pri rozbehu prevodovky v chladnom počasí olej obalí ozubené kolesá prevodovky aje tam, kde má byť...

• Spľňa požiadavky AGMA a API GL-5 a MT-1
• USDA/NSF H2 a CFIA „n1“                                                                                                                • Maximálna ochrana pri prevádzke v extrémnych podmienkach
• Aditívum MoS2 /Disulfid molybdénu/ znižuje trenie a teplo                                                                   • Vysokotepelná stabilita a extrémna ochrana voči vysokým tlakom                                                        • Extrémne Adhezívno - kohezívne vlastnosti / priľnavosť /                                                                     • Dostupné v rôznych SAE 80W/90, 90, 140 a 250; ISO GRADE 150, 220, 320, 460, 680, 1000...