Osobitne vyvinuté mazivá odolávajúce náročným podmienkam prevádzky a zaťaženiu, napríklad :

 

Mazivo vytvorené na dokonalé mazanie lán s CaS2 – ktoré vytvára ochranu voči opotrebeniu, hrdzaveniu, korózii pri širokom použití v ťažkých podmienkach. Neobsahuje rozpúšťadlá, po aplikovaní nastáva okamžité mazanie. Vytvára červený film na povrchu, preto je kontrola mazania jednoduchšia.

Je to :

• Polotekuté mazadlo s aditívom proti opotrebeniu
• Syntetický základ
• Predlžuje životnosť lán a zariadení/kladiek, bubnov, valčekov,.../
• Nevytvrdzuje časom ako asfaltové mazivá
• Nevymývateľné vodou
• Predľžený interval mazania