Products

r3-logo-anim

Naše Produkty.
Inžiniering – Projektové riadenie - Kontrola a správa systémov Kvality - Naše Služby.

Inžiniering – Projekcia, STD dokumentácia, dohľad, zmenové konanie
- Podľa Vašich požiadaviek dodáme Produkt požadovanej kvality, Dokumentáciu, posudky, zhodnotenie, vyjadrenia, s protokolmi, meraniami, vzorkami

Projektové riadenie IPMA, PMI, Prince2a
- Interim riadením, konzultáciami v prostredí IPMA, PMI Prince2, alebo agílneho riadenia docielime plánovaný výsledok
- Analýzou projektového riadenia identifikujeme problémy projektu a podľa pokynov riadenie spoločnosti nasadíme korekčné opatrenia pre dosiahnutie cieľov

Kontrola a správa systémov kvality QA /QC ISO 9000 – IATF16949
- Analýza existujúceho systému, výstupy a zmeny, meranie procesov
 
Naše Služby.
- Správa, revízie, prehliadky, testy a oprava VTZ (vyhradených a určených technických zariadení)
- Dodávky špeciálnych výrobkov, náhradných dielov a materiálov na objednávku
- Mazanie – dodávky vysokovýkonných olejov a mazív, optimalizácia, redukcia ich sortimentu, úspory energie
- Špeciálne vozidlá – konzultácie, dodávky, optimalizácia
- Výkon kontroly Procesov, Výroby, Projektu
- Analýza a Riadenie Rizík
- montáž a údržba zariadení
 
.. a mnoho ďalšej inžiniersko technickej práce.