Special Purpose Oils – Špeciálne oleje
o SWEPCO 715 Power Steering/Hydraulic Oil – Pre Posilňovače riadenia
o SWEPCO 728 In-Service System Cleaner – Preplachový olej
o SWEPCO 729 Premium Flushing Oil – Výberový preplachový olej