Vysoko výkonné vazelíny

Vysoko výkonné vazelíny pre použitie tam, kde potrebné zabezpečiť Garantované mazanie počas prevádzky s maximálnym znížením opotrebenia, trenia, korózie, oxidácie, vniku a vplyvu vody a zabezpečiť vyššiu životnosť tesnení ako je životnosť kľznych plôch. Rôznymi vlastnosťami, ktoré im dodávajú aditíva a inhibítory je dosiahnutá požadovaná kvalita mazania aj ochrany kľznych plôch, ložísk, vedení a podobne.

 

 

Spľňajú kritériá SAE, NLGI, USDA, výrobcov ložísk - Timken, výrobcov strojov a zariadení,podľa druhu:

 

• Odoláva vymývaniu vodou, vypudzovaniu a vymršťovaniu
• Výborná čerpateľnosť
• Vynikajúci výkon pri vysokých teplotách
• Extrémna odolnosť voči korózii a kyslému prostrediu
•Široký rozsah pracovných teplôt (- 40°C to 268°C )
•Neprekonateľné zníženie šmykového trenia pre dlhú životnosť trecích plôch                      •Excelentná čerpateľnosť
•Odolnosť voči vymývaniu a striekajúcim médiám
•Znižuje pracovnú teplotu ložísk, znižuje vibrácie, chvenie
•Vynikajúca odolnosť voči veľkým tlakom EP / Extrem Pressure /
•Nezaťažuje životné prostredie
•Vhodné pre všetky druhy ložísk a mazaných povrchov....podľa potreby a režimu ...