Contacts

Adresa / Address:  

Ulica / Street :                Toryská 3

Poštové č. / Post code :  040 11

Mesto / City :                  Košice

Krajina / Country :          Slovenská Republika / Slovakia / EU

 

Mobil phone : +421 915 467 917, +421 902 017 590

 

Skype:             r3project

E-mail:             info@r3project.eu

 

IČO: 43798578

DIČ: 2022499237

Bankový účet / Bank account: 2621753653/1100

IBAN:              SK54 1100 0000 0026 2175 3653

Swift:              TATR SK BX

Obchodné zastúpenie / Sales representatives :

Slovakia :  Košice, Nitra