Vysoko výkonné mazadlá a oleje / High performance lubricants

Vážení priatelia,

img_20130817_124657

Pri našom pôsobení v oblasti techniky a riešenia úloh pre prax sme veľa požiadaviek vyriešili nasadením olejov a mazadiel do systémov, kde výrobca nemal dostatočné informácie o kvalite mazadiel na trhu aplikovateľných používateľom, a hlavne musel akceptovať fakt, že údržba jeho výrobku bude závislá na možnostiach prevádzkovateľa, trhu a kvality.

Na základe viac ako 15 ročných skúseností úspešne riešime predľženie životnosti, intervalov údržby ako aj neskutočné zvýšenie spoľahlivosti strojov a zariadení olejmi a mazadlami vysokej kvality - High performance lubricants amerického výrobcu Swepco.

lanovecka

V zmysle deklarovaných vlastností meraných laboratóriami podľa svetových štandardov ASME, ISO, skúseností z prevádzky a používania je spokojnosť s dosiahnutými výsledkami u vlastníkov zariadení súčasťou dodanej kvality.

Vazelína, ktorá nemá bod tavenia - aj pri nadkritických teplotách má tuhú konzistenciu - ostáva na mazaných plochách a znižuje poškodenie vplyvom vysokých teplôt a degradácie materiálu. Takto namáhané ložisko, či čap sú pri údržbe jednoduchšie opraviteľné, samozrejme poškodenie ostatných súčastí je menšie, prípadne žiadne.

Olej, ktorý svojimi vlastnosťami adhézie a kohézie zabráni styku kov na kov a zabráni vplyvu vody vynikajúcou separáciou - dodá motoru, prevodovke či hydraulickému systému to, že zostane v technickom stave porovnateľnom so stavom po výrobe... skrátka všetky diely zariadenia spľňajú požadované vlastnosti a odchýlky pre spoľahlivú prevádzku, ako ich navrhol a vyrobil výrobca.

globe

V menu nájdete rozdelenie olejov a mazív do tried podľa štruktúry u výrobcu.

Zašlite nám mailom Vaše požiadavky na mazanie a My Vám vytvoríme nový mazací plán s kalkuláciou úspor v oblasti nákladov na údržbu, mazadlá a predpoklady predľženia životnosti zariadení.

info@r3project.eu

V prípade potreby telefonického kontaktu : 00421 915 467 917