Welcome in r3project web page - Vitajte na našej stránke!

225745143

Vitajte.
r3project je spoločnosťou využívajúcou tvorivé neobmedzené myslenie inžinierov a technikov k dosiahnutiu cieľa . Štandardne náš tím pozostáva zo Slovenských inžinierov so širokým záberom skúseností zo svetových projektov. r3 – myslí sa tým Ruská Trojka / tri kone zapriahnuté do saní / - potrebujú dlhší čas na priahanie ale dlhšie vydržia.../ pán Chrobák Július, Transfér technológií Ltd., Košice 2010/.

Welcome.
r3project is company using creative not limited mind of engineers and technicians to reach the target. Commonly is our team consist of Slovak engineers with wide range experiences in the world.
r3 – mean Russian three / three horses driven horsledge / - take longer time to collect, but create longer time effectivity of value.../Mr. Chrobák Július, Transfér technológií, Košice 2010/.

 

Naša Kvalita dodaného Produktu.
Pri všetkých dodávkach zohľadňujeme nielen požiadavky legislatívy, ale aj požiadavky systému riadenia akosti (kvality) u odberateľa. S tímom odborníkov, špecialistov ponúkneme riešenie šité na mieru. Či už v oblasti Vyhlášky 508/2009 Z.z. alebo 541/2004 Z. z. Atómový zákon a nasl.

Naše Produkty.
Inžiniering – Projekcia, STD dokumentácia, dohľad, zmenové konanie
Projektové riadenie IPMA, PMI, Prince2a
Kontrola a správa systémov kvality QA /QC ISO 9000 – IATF16949


Naše Služby.
- Správa, revízie, prehliadky, testy a oprava VTZ (vyhradených a určených technických zariadení)
- Dodávky špeciálnych výrobkov, náhradných dielov a materiálov na objednávku
- Mazanie – dodávky vysokovýkonných olejov a mazív, optimalizácia, redukcia ich sortimentu, úspory energie
- Špeciálne vozidlá – konzultácie, dodávky, optimalizácia
- Výkon kontroly Procesov, Výroby, Projektu
- Analýza a Riadenie Rizík.
 

 

Engineering Team r3project s.r.o.