Welcome in r3project web page - Vitajte na našej stránke!

225745143

Welcome.
r3project is company using creative not limited mind of engineers and technicians to reach the target. Commonly is our team consist of Slovak engineers with wide range experiences in the world.
r3 – mean Russian three / three horses driven horsledge / - take longer time to collect, but take high lifetime.../Mr. Chrobák Július, Transfér technológií Ltd., Košice 2010/.
Our mission.
To use all potencial of creative technicians, designers, managers, consultants to delivery the Product with defined quality and quantity by customer. Include there something our / own /to give to product high evaluation.
Relationship.
Every process with customer is starting by understanding of requested target, idea of realization, analyze of processes, risks, purchasing specification, production, managerial or service needs. Then, after analyze, is define few ways to reach the target by approval fees, costs, time schedule, etc. to be selected proper realization by customer with adequate quality and quantity.

Vitajte.
r3project je spoločnosťou využívajúcou tvorivé neobmedzené myslenie inžinierov a technikov k dosiahnutiu cieľa . Štandardne náš tím pozostáva zo Slovenských inžinierov so širokým záberom skúseností zo svetových projektov.
r3 – myslí sa Ruská Trojka / tri kone zapriahnuté do saní / - potrebujú dlhší čas na priahanie ale dlhšie vydržia.../ pán Chrobák Július, Transfér technológií Ltd., Košice 2010/.
Naše poslanie.
Využiť komplexný potenciál tvorivých technikov, konštruktérov, manažérov, konzultantov pre dodanie Produktu s definovanou kvalitou a množstvom zákazníkom. Vložením našej originality do Produktu dodáme produktu vyššiu pridanú hodnotu.
Vzťah.
Každý process so zákazníkom začína osvojením požadovaného cieľa, spôsobu realizácie, analýzou procesov, rizík, nákupnou špecifikáciou, výrobou, manažérskymi potrebami a potrebami služieb. Potom, ukončením analýzy je zadefinovaných niekoľko spôsobov pre dosiahnutie zadefinovaného cieľa schválenými nákladmi, harmonogramom, a podobne pre výber toho najvhodnejšieho riešenia zákazníkom s adekvátnou kvalitou a množstvom.
 

Engineering Team r3project s.r.o.