3. Motor oils - Motorové oleje
o Heavy Duty Trucks – Nákladné vozidlá
SWEPCO 305 Supreme Formula Engine Oil
SWEPCO 306 Supreme Formula Engine Oil
SWEPCO 308 Premium CJ-4 Plus Diesel Engine Oil

o Natural Gas – pre pohon zemným plynom – CNG, LPG
SWEPCO 304 Heavy Duty Low-Ash Gas Engine Oil
o Two-Cycle – Dvojtaktné motory
SWEPCO 313 TC-W3 Two-Cycle Engine Oil