Vazelíny - Greases

1. Greases - Vazelíny
o Food Grade pre použitie v potravinárskej výrobe
SWEPCO 115 Food Machinery Grease
o Mnohoúčelové mazadlo
SWEPCO 121 Tri-Plex Universal Grease
SWEPCO 123 Ultra EP Multi-Service Grease

• Open Gear – Otvorené prevody
SWEPCO 164 Open Gear EP Grease
• Semi-Fluid polotekutá forma
• SWEPCO 113 Moly Fluid Grease
• SWEPCO 402 Roller Lube

o High Temperature – Vysoké teploty
• SWEPCO 101 Moly Grease
• SWEPCO 102 Organic Moly Grease
• SWEPCO 104 High Heat Grease

o Extreme Pressure – Extrémny tlak
• SWEPCO 103 Moly HI Plus Grease
• SWEPCO 105 High Impact Plus Grease
• SWEPCO 110 Shock Resistant Grease
• SWEPCO 123 Ultra EP Multi-Service Grease