Hydraulické systémy

Hydraulic Oils – Hydraulické oleje
o Multi-Grade – mnohotriedny – multiviskózny
SWEPCO 703 Multi-Grade Anti-Wear Hydraulic Oil
o Single Grade – jednej viskozity
SWEPCO 704 Anti-Wear Hydraulic Oil
o Biodegradable – Voľne odbúrateľný v prírode
SWEPCO 737 EcoPro Anti-Wear Hydraulic Oil
o Food Grade – pre Potravinárske účely
SWEPCO 755 Premium Food Grade Hydraulic Oil
o Fire Resistant – Odolný voči ohňu
SWEPCO 718 Fire Resistant Hydraulic Oil
o Turbine Oil – Turbínový olej
SWEPCO 708 Industrial/Turbine Oil